Допомоги по вагітності та пологах: кому і скільки платити?

Перепрошую усіх своїх читачів, яким вчасно не змогла відповісти на запитання у коментарях до статті Допомога по вагітності та пологах: документальне оформлення, розрахунок суми декретних, порядок виплати. Як виявилося, дана тема дуже хвилююча не лише для підприємців та бухгалтерів, на яких покладено відповідальність за розрахунок та виплату декретних коштів, а й для простих громадянок, яким дана допомога призначається. Така підвищена зацікавленість пов’язана із тим, що, по-перше, для сім’ї, в якій народжується маля, ніяка допомога не зайва, а по-друге, її розмір може суттєво відрізнятися за різних умов. Яких саме – читаємо далі.

Хто має право на одержання допомоги?

Одне із головних питань, які мені постійно задають: «Який розмір допомоги я одержу?». Перед тим, як дати на нього відповідь, відмічу, що кожна жінка незалежно від своєї «додекретної історії» (хтось працював, хтось ні, у когось зарплата була на рівні мінімальної, хтось мав високий оклад, а хтось, взагалі – іде із одного декрету в інший) має право на одержання допомоги по вагітності та пологах. Але, в залежності від того, застрахована жінка в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування чи ні, розрахунок середньої зарплати (доходу), від якої власне і залежить розмір допомоги, буде відрізнятися. Отже:

до застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування належать:

 • працюючі жінки (одержують зарплату, із якої сплачується єдиний соціальний внесок);
 • жінки - підприємці, які сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (тобто уклали договір із пенсійним фондом і роблять доплату по єдиному соціальному внеску за себе (36,6% від мінзарплати).

до не застрахованих у системі загальнообов’язкового соціального страхування(відповідно до статті 7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми") належать:

 • жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, а також ін. військових формувань;
 • жінки, звільнені з роботи у зв’язку із ліквідацією підприємства при умові, що їх звільнили на раніше, ніж за 6 місяців до набуття права на одержання допомоги;
 • жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 • аспірантки, клінічні ординатори, студентки ВНЗ І-ІV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів;
 • непрацюючі жінки;
 • жінки-підприємці, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (тобто не укладали договір з ПФУ на добровільне страхування).

Від чого залежить розмір допомоги?

Згадаємо формулу розрахунку суми декретних:

Сума допомоги = Середньоденна заробітна плата (дохід) * Кількість днів відпусти

Із кількістю днів все досить просто, у загальному випадку вона дорівнює 126 календарних днів і буде однаковою для усіх категорій жінок. Тому, очевидно, що сума допомоги залежатиме виключно від того доходу, який буде братися за базу розрахунку середньоденної зарплати.

Середньоденна зарплати для жінок, застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування розраховується відповідно до Порядку № 1266, яким передбачені наступні випадки:

 • відпрацьовані повні шість місяців перед відпусткою: для розрахунку береться зарплата, з якої був сплачений єдиний внесок (включається і відпускні і т.п., крім суми лікарняних, останні «випадають» разом із кількістю днів хвороби).

Приклад. Припустимо, що робітниця одержує мінімальну зарплату (1147 грн.) та декретна відпустка починається 20 вересня 2013 р. Отже, розрахунковим періодом буде березень – серпень 2013 р. Кількість календарних днів у ньому скала 184 дні.

(1147 грн. * 6 місяців / 184 дні)* 126 днів = 4712,40 грн. 

При умові, що зарплата була б, наприклад, 3000 грн. розмір допомоги склав би 12452,58 грн. Відповідно, чим вища заробітна плата, тим більшим буде розмір допомоги.

 • відпрацьовано менше шести місяців: беремо заробітну плату за фактично відпрацьований час з 1 по 1 число місяця, перед місяцем, в якому призначається допомога. Розрахунок для даного випадку я не роблю, тому що його результати не будуть суттєво відрізнятися від першого випадку.
 • відпрацьовано менше ніж календарний місяць або перед настанням страхового випадку відсутній заробіток (така ситуація можлива, коли жінка, наприклад, іде «із декрету в декрет»): в такому випадку середньоденна зарплата береться виходячи із місячної тарифної ставки (окладу), встановленому працівниці на момент настання страхового випадку. При цьому, розрахована середня заробітна плата не може бути нижче розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент розрахунку. Величина середньоденної заробітної плати в даному випадку визначається шляхом ділення посадового окладу на середньомісячну кількість календарних днів, яка дорівнює 30,44.

Розрахунок: 1147 грн. / 30,44 днів * 126 днів = 4747,68 грн. 

Висновок: Як бачите, і в усіх розглянутих випадках одержуємо приблизно ту саму суму допомоги. Тому на її розмір впливає не стільки розрахунковий період (повні шість місяців, менше шести місяців), скільки фактично одержана заробітна плата або розмір посадового окладу (у тих випадках, коли фактичних виплат перед декретом не було).

Усе вищесказане стосувалося працюючих жінок, яким допомогу виплачує Фонд соціального страхування за тимчасової втрати працездатності, а роботодавець при цьому виступає як посередник. Тепер розберемося, хто і «з чого» виплачує допомогу жінкам, що не одержують дохід у вигляді заробітної плати, або взагалі не мають ніяких доходів. Для них формула розрахунку Згідно ”Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми” залишається тією самою: середньоденний дохід множиться на кількість календарних днів тривалості відпустки, а за базу розрахунку середньомісячного доходу береться дохід у розмірі:

 • 100 відсотків грошового забезпечення - жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби; допомога призначається і виплачується за місцем основної служби за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на ці цілі Збройним Силам та іншим військовим формуванням, органам внутрішніх справ, Державній кримінально-виконавчій службі;
 • місячної стипендії - аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів; жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором, при цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • 100 відсотків середньомісячного доходу - жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації. Середня заробітна плата, з якої нараховується допомога, обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати N 100;
 • 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю - жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні.

Розрахунок. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю на даний момент становить 544 грн., а для осіб, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня – 882 грн. Розмір допомоги в загальному випадку становитиме:

(544 грн./ 30,44 дні)*126 днів = 2251,62 грн., або (882 грн./ 30,44 дні)*126 днів = 3651,48 грн. 

Якщо призначений вам розмір допомоги відрізняється від наведеного у прикладі, підставляйте його значення у дану формулу. При цьому, зверніть увагу, що розмір допомоги для вищезазначених категорій жінок у розрахунку на місять не може бути меншим 25 % розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної (на сьогодні це 286,75 грн.).

 • 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць - непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності.

Розрахунок. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2013 р. дорівнює 1147 грн. Середньоденна кількість календарних днів 30,44 дн. Отже:

1147 грн. * 25% = 286,75 грн. (286,75 грн. / 30,44 дн.) * 126 днів = 1186,92 грн.

Зверніть увагу! Для зареєстрованих у центрі зайнятості жінок розмір допомоги є більшим, ніж для непрацюючих.

Жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів і непрацюючим жінкам державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Сподіваюсь, що тепер, розуміючи логіку розрахунку допомоги по вагітності і пологам, і знаючи певні законодавчі нюанси, кожний зможе розрахувати хоча б приблизний її розмір самостійно. 

Понравилась публикация? Поделись с друзьями:


Комментарии:

 • Юлія
  23 Мая 2014 16:22
  скажіть, будь ласка, а якщо я навчаюсь на платній формі, тоді скільки мають виплатити?
 • Вікторія
  23 Июня 2014 10:44
  Добрий день!Скажіть, будь-ласка, коли вигідніше (по коштах)йти у чергову відпустку до чи після декрету?
 • Лідія
  04 Июля 2014 15:46
  Добрий день. А жінка-підприємець платник єдиного податку має право на виплату допомоги чи також потрібно укладати договір про добровільне страхування????
 • Анна Иванова
  08 Июля 2014 15:10
  Доброго дня, Лідія! Обов'язково укладайте договір про добровільне страхування, тому що без нього допомогу по вагітності та пологам ви одержите не від Фонду з тимчасової втрати працездатності (по лікарняному листку, приблизно 5000 грн.), а від Управління праці та соціального захисту населення (по довідці,приблизно 1300 грн.)Так що розберіться з цим питанням заздалегідь, щоб не втрачати кошти.

  Успіхів!
  • Наталія
   24 Марта 2015 13:59
   Доброго дня! Якщо я ФОП 2 група + працюю на 0,25 ставки. Як виплачується допомога по вагітності та пологах. Дякую
 • ірина
  15 Августа 2014 18:29
  Доброго дня!
  Я зареэстрована в ЦЗ як безроб. Мінім. розмір допомоги призначили 882р. А потім переглянули і збільшили до 1200 у звязку з врахуванням з/п.
  Тепер мені призначили допомогу по вагітності і пологам 2251грн., тобто вираховували з мінімалки 544грн. Підкажіть будь-ласка, який правильний мае бути розрахунок і призначення у даному випадку? Дякую.
 • ЛИЛИЯ
  25 Августа 2014 13:11
  Подскажите пожалуста как рассчитывают декретный лист для работников внутренних органов.
 • Марина
  25 Августа 2014 17:35
  Добрый день! На данный момент беременность 29 недель, стою на бирже труда с 11.07.14 с выплатой в 936 грн/мес., до биржи работала официально с окладом 1400грн/мес. уволена по согл.сторон 05.06.2014г. (проработала около 2-х лет). Подскажите какой правильный будет расчет при выплате пособия по беременности и родам. Огромное спасибо!
 • Іванна
  03 Сентября 2014 11:24
  Доброго дня, я працюю по трудовому договору. Маю я право на цей вид допомоги? Чи залежатиме від її розміру відпускні?
  • Іванна
   03 Сентября 2014 11:26
   точніше - чи розмір відпускних впливатиме на розмір допомоги?
 • ірина
  03 Сентября 2014 15:55
  я аспірантка. в жк мені видали довідку про призначення допомоги. куди мені з тою довідкою йти і який розмір допомоги мені мали б призначити?
 • Надежда
  23 Сентября 2014 14:00
  Подскажите пожалуйста какую помощь я получить если не работаю и не зарегистрирована в ЦЗ. Срок 28 недель.
  • Анастасия
   28 Декабря 2017 08:39
   Подскажите пожалуйста какую помощь я получить если не работаю и не зарегистрирована в ЦЗ. Срок 28 недель.
 • Люба
  30 Октября 2014 21:41
  Добрий день! Допоможіть розібратися. Стою на обліку у ЦЗ 5 місяців, з них 3 місяці отримувала допомогу по 1600 грн .(згідно довідки). До ЦЗ працювала офіційно 1,3 роки, була звільнена за угодою сторін. Питання таке: чи залежить розмір виплати з ЦЗ на суму дородових? і якщо я отримувала допомогу по безробіттю лише 3 місяці чи буде врахована моя попередня ЗП? Дякую.
 • Алена
  25 Ноября 2014 05:35
  Подскажите пожалуйста какую помощь я получу если не работаю и не зарегистрирована в ЦЗ. Срок 33 недели
  • А'на
   30 Марта 2015 10:11
   у меня та же история я получила 1255 до родов (главное вовремя оформить все документы бумагу из жк и счёт в банке и т.д.)а после родов тоже не тянуть с оформлением бумаг я получила деньги когда крохе уже 2 месяца было а получила 12000 сейчас в апреле думаю сколько будет???
 • Галина
  20 Декабря 2014 19:18
  Доброго дня!Скажіть будь ласка,я лікар-інтерн навчаюсь на платній формі,мені вже видали декрет.Куди мені з ним звернутись,і коли?А то він не потрібний ні в університеті,ні на базі стажування.Яким чином буде здійснюватись оплата?Буде оплата дородових чи ні?Як можна буде отримувати гроші після пологів?Допоможіть розібратись,бо ніхто нічого не може пояснити.Дякую!
 • Наталия Грушко
  20 Февраля 2015 15:20
  Девочки, не тяните с оплатой своего больничного по беременности и родам. В декабре 2014 г. вышла постанова Фонда Соц.страха (номер не подскажу), по которой оплата больничных производится только В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА после окончания отпуска по беременности и родам (конечная дата больничного). Раньше такого не было. Так что главное - успеть.
 • Ліна
  16 Марта 2015 12:45
  Скажіть будь-ласка, зараз у мене 22 неділя вагітності,чи можу я стати на облік у центр зайнятості? Останній запис у трудовій книжці - я пропрацювала дві неділі ( у липні 2014 року)на підприємстві і звільнилась за власним бажанням так як важкі умови праці.Як нараховуватимуть розмір допомоги по вагітності і пологам, виходячи з мінімального чи братимуть розмір заробітної плати ,хоч такий короткий період роботи? Дякую!
 • Валентина
  18 Марта 2015 14:37
  Добрий день. Допоможіть будь ласка,як правильно отримати декретні кошти і чи можливо їх отримати. Моя невістка родом із Горловки переїхала до Києва в зв"язку з воєнними подіями, працює у фірмі у віддаленому доступі.Отримавши лікарнятий вона не зможе поїхати в Горловку і там здати в бухгалтерію бо по-перше не хоче щоб хто знав, а по-друге вона не зможе туди поїхати, бо працівники розїхалися по всій Україні, чи варто тоді брати лікарняний, якщо його немає кому оплатить і як можна оформити відпустку по уходу за дитиною до 3-х років на батька, якщо він приватний підприємець.
 • Анастасия
  19 Марта 2015 13:12
  Доброго дня.В мене таке питання:я рік перебувала на обліку в ц.з. і отримувала щомісячну виплату в розмірі 544грн.на даний час я знята з обліку.яку сумму мені виплатять?
 • Наталія
  24 Марта 2015 14:21
  Доброго дня! Якщо я ФОП 2 група + працюю на 0,25 ставки. Як виплачується допомога по вагітності та пологах. Дякую
 • А'на
  29 Марта 2015 16:44
  здравствуйте 2015.01. родила, перед уходом в декрет не работала только закончила учится,перед родами получила 1255 до родовых ,11.03. получила 12000 тысяч .Вопрос сколько я получу в следующем месяце?заранее спасибо за ответ
 • Крістіна
  02 Июня 2015 22:27
  Доброго дня! Підскажіть будь ласка, я не працюю, і офіційно не працювала... Я не стою у ЦЗ, я не студент, не з числа військовослужбовців і т.д., і не підприємець... Чи буду я діставати дородові і в якій сумі, бо я нічого не розумію!!! Як це зрозуміти 25% з прожиткового мінімуму!! Це скільки получається?? Будь ласка поможіть
 • іра
  10 Июля 2015 12:15
  Доброго дня!
  Оформляю другий декрет ( перебуваю в декреті за першою дитиною).
  В перший декрет ішла з біржі праці як непрацююча.
  Як розрахувати суму допомоги?
 • юлія
  15 Июля 2015 23:50
  Як розрахувати суму декретних, якщо я пішла за першою дитиною з підприємства. Зараз перебуваю у відпустці і у мене буде друга дитина. Тобто продовжую сидіти дома. Дякую.
 • Ольга
  24 Июля 2015 12:10
  Добрий день!
  У мене таке питання, у нас на підприємстві щас двохдневий робочий день(2дні в неділю)мені іти в декрет у вересні як в такому случаю будуть виплачуватись декретні,що місяця маю зарплату менше 544грн., мені вищитувать по мінімуму і як взагалі підскажіть...
 • Юлія
  07 Августа 2015 16:13
  Доброго дня!Скажіть будьласка, я працюю на роботі і одночасно навчаюся в університеті на держформі на інплані, чи отримуватиму я стипендію та заробітну плату та як буде нараховуватися допомога по вагітності!
 • Віта
  13 Августа 2015 18:45
  Доброго дня. Я працюю на підприємстві, але я не оформлена і не маю договору, коли дізнались що вагітна, відказались працевлаштовувати офіційно. Сказали працюй, але так, без жодних документів. Підкажіть, на які виплати я можу розраховувати від держави і чи отримаю я ті обіцяні 40 000 допомоги на дитину на 3 роки? Офіційний сімейний дохід 2000 грн. Це з/п чоловіка. Моя зарплата теж 2000, але без жодних документів, отримую на руки. Дякую!
 • Вікторія
  25 Августа 2015 20:11
  Доброго дня!!!Я була оформлена по догляду за 80-ти річним(12місяців),на який розмір допомоги я можу розраховувати?Дякую за увагу.
 • Аня
  03 Октября 2015 10:18
  Добрий день!Скажіть будь ласка якщо я оформленна на підприємстві заробітна плата була 100 гривень в день працювала тиждень через тиждень З 25 серпня по 27 жовтня знаходжусь на лікарняному.А з 1 листопада по 24 листопада іду в відпустку.І 24 листопада декретна комісія.Скільки мені повинні заплатити до родовоі і після родовоі допомоги і коли?
 • Виктория
  06 Октября 2015 12:42
  Доброго дня! Підскажіть будь ласка, я не працюю, і офіційно не працювала... Я не стою у ЦЗ, я не студент, не з числа військовослужбовців і т.д., і не підприємець... Чи буду я діставати дородові і в якій сумі, бо я нічого не розумію!!! Як це зрозуміти 25% з прожиткового мінімуму!! Це скільки получається?? Будь ласка поможіть
 • ірина
  14 Октября 2015 18:35
  Доброго вечора)підскажіть будь ласка я в декретній відпусці але зараз чекаю другу дитинку і мене цікавить таке запитання..... За першу дитину на роботі я отримала декрктних 13459.62грн а зараз мені за другу нарахували тільки 8364.53 грн. мені цікаво чому така суттєва різниця з чим це звязяно чи могла це бути помилка якась??? Буду дуже вдячна за відповідь.
 • люда
  22 Октября 2015 15:03
  доброго дня я являюсь матірю 2 дітей старшій 5р,9міс а за другою я перебуваю в декретній відпустці їй 2роки я щойно пішла в декркт за третьою дитиною ,я ще нікде не працювала перед тим як піти в декрет скажіть скільки мені має бути декретних коштів.
 • Елена
  01 Ноября 2015 09:37
  Скажіть будь ласка, яка сума виплати, і що для цього потрібно, якщо я зареєстрована, як ПП, але призупинила діяльність як тільки дізналась про вагітність, це було в червні місяці. Дякую
 • лена
  20 Января 2016 09:38
  Пидскажить будь-ласка я маю з 21 сичня ити в декрет.стою на биржи з 1 грудня допомогу призначили 540 гривен.а до того з 30 серпня по 27 листопада працювала нянею в саду на ставку 0.25 з окладом 1400.на яки декретни имени розраховувати .з роботи була звильнена за згодою сторин ,а з биржи за цей периот отримала всьго140 гривен.поможить будь-ласка порахувати .на перет дякую.
 • Наталія
  22 Января 2016 17:23
  Добрий вечір,підкажіть будь ласка мої подальші дії(та документи які потрібно) щоб отримати всю допомогу яка передбачена державою- стою на обліку в центрі зайнятості як безробітня,16-ий тиждень вагітності. Дякую.
 • Анна
  11 Февраля 2016 12:59
  я студентка официально не работала, куда и с какими бумагами м не надо идти что бы получать помощь?
 • Христина
  07 Апреля 2016 04:28
  Подскажите пожалуйста какую помощь я получить если не работаю и не зарегистрирована в ЦЗ. Срок 39 недель.
 • Анна Иванова
  08 Апреля 2016 12:13
  Добрый день, Христина!

  За базу для расчёта среднедневной зарплаты будет браться 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, т.е.:

  1378 грн. * 25 % = 344,50 грн.

  Размер пособия по беременности и родам составит:
  344,50 грн. / 30,44 * 126 = 1426,32 грн.
 • Марія
  21 Апреля 2016 10:33
  Доброго дня. підкажіть будь - ласка , чи має жінка обовязково пропрацювати 6 місяців для того , щоб отримати допомогу по вагітності .Роботодавець - ФОП єдиний податок (3 група) не зареєстрований у ФпТВП.І ще. Якщо ні ,то як вираховується допомога.Вагітність - 18 тижнів. У декрет виходити десь 17 - 20 липня.Дякую дуже гарно.
 • Тетяна
  16 Мая 2016 13:01
  Доброго дня.Ястудентка державник другого курсу медколеджу.На даний час вагітна 31 тиждень.Стипендію отримую з лютого місіця.Чи маю я право на отримання дородової виплати.ДЯКУЮ.
 • Оксана
  16 Июня 2016 13:48
  доброго дня, скажіть я влаштувалась на роботу в кінці квітня вагітною, зараз вже четвертий місяць, незнаю як сказати на роботі колегам, скажіть чи можуть мене звільнити? якщо ні, то коли я зможу йти в декрет і скільки повинна отримати декретних?
  • Мар'яна
   08 Июля 2016 17:38
   Вас неможуть звільнити. Якщо вам звільнять ви можите подати до суду і ви 100% його виграєте.
   А декретні ви отримаєте 4 місячні ( офіційні) уклади.
  • Мар'яна
   08 Июля 2016 17:40
   Якщо ваше здоров'я задовільне то в декрет ви підете з 32 тиждня. Але якщо ви себе погано почуваєте то ваш гінеколог може вам оформити лікарняне аж до декретного.
 • Мар'яна
  08 Июля 2016 17:35
  Добрий день. Якщо я оахуюсь безробітння і я вже отримала до і після родові 1426 грн , але в мене були важкі пологи і мені продовжили лікарняне на 14 днів. То скільки я можу отримати коштів за продовження???
 • Надія
  26 Июля 2016 16:17
  Доброго дня!
  Скажіть, будь-ласка, якщо я від березня 2016 року не працюю, і не стою на обліку в Центрі зайнятості, - я маю право на допомогу до і після родів (344,50 грн. / 30,44 * 126 = 1426,32 грн) ????
 • Людмила
  10 Августа 2016 17:19
  Добрий день. Скажіть будь ласка якщо я вагітноюа і стою в ЦЗ, то скільки я повина получити декретних грошей? Якщо я ніде не працюла і получала тільки з ЦЗ 6 місяців по 544 гривні.
 • Олександра
  16 Августа 2016 14:52
  Добрий день. Скажіть будь ласка, якщо я не працюю офіційно і не стою в ЦЗ, то чи зможу я отримати допомогу після родів і скільки? Чи краще стати в ЦЗ? Дякую.
 • Лена
  22 Сентября 2016 10:48
  Доброго дня! Підкажіть, я працю і хочу піти в декрет не в 30 неділь а в 34 неділі то як я отримаю нарахування за 126 днів, чи мені віднімуть ці дні що я працювала? Дякую
 • надія
  05 Октября 2016 18:24
  всім доброго дня.підкажіть будь-ласка хто знає одне питання.я оформилась на біржу сьогодні.зараз вагітна 25 тижнів.останні виплати отримувала в січні 2015 року.це був кінець першого декрету.після цього ніде не працювала офіційно.скільки я зможу отримати коштів до-і післяродових якщо мене знімуть з біржі в 30 тижнів.?чи буде суттево відрізнятись допомога.наперед дякую.
 • Альона
  19 Октября 2016 11:29
  Доброго дня, підскажіть яка у мене буде виплата до родових і після пологових якщо я була звільнена за згодою двох сторін 4 серпня а вже 8 серпня стала на біржу і є мінімальна виплата на біржі?
 • Альона
  19 Октября 2016 11:31
  Забула додати що зараз 30-тиждень і здаю документи на дикрет
 • Тетяна
  18 Ноября 2016 18:37
  Скажіть будь ласка, яка виплата до родових і коли повинна буде нарахована, якщо я стояла цілий рік на біржі від 20.10.15 по 16.10.16. Виплата закінчилась ще у липні місяці! Була виплата 1100 грн, оскільки була звільнена з роботи за згодою двох сторін.
 • Тетяна
  18 Ноября 2016 18:39
  Я зараз знаходжусь на 32 неділі вагітності. А у деерет я пішла 26 жовтня...
 • Татьяна
  15 Декабря 2016 17:56
  Я отримала допомогу по вагітності 809грн. На даний момент не працюю і не зареєстрована в ЦЗ(рік назад стояла на обліку в ЦЗ. Чи правильно нарахована допомога. Дякую.
 • Аня
  05 Января 2017 22:59
  Я працюю при мінімальній з 1.02 17 іду в дикрет. Який в мене буде лікарняний
 • Марина
  10 Января 2017 17:37
  Доброго дня. На обліку в ЦЗ я стою з травня місяця.З наступного тижня в декрет.Зараз виплата в мене 1500 грн. Допоможіть розрахувати скільки отримаю коштів???? Дякую.
 • Ірина
  27 Января 2017 11:10
  Доброго дня. Підкажіть - я закрила ФОП 28 грудня. А в декрет вийшла 02.01.17, в Соцбез мені сказали що ніяких додаткових виплат крім мінімальної допомоги мені не нарахують, так як на момент звернення я безробітна . Чи дійсно немає значення те що я протягом тривалого часу сплачувала всі податки і внески, а тепер немаю на що розраховувати?
 • ROBBY CAHVO
  07 Февраля 2017 17:36
  kredyty dla wszelkiego rodzaju celów

  Oferujemy minimalną kwotę 10.000,00 euro do 20 mln euro

  Niska stopa procentowa w wysokości 2%

  Okres kredytowania: do 25 lat w zależności od kwoty kredytu,
  co trzeba.

  Klienci muszą mieć skończone 18 lat

  Transakcja ta jest 100% gwarancje pożyczkowe dla dużych odbiorców

  Aby uzyskać więcej informacji na temat kredytu, prosimy o kontakt
  e-mail: robbycahvo@hotmail.com
 • ІВАННА
  10 Февраля 2017 16:15
  ДОБРОГО ДНЯ. ПІДКАЖІТЬ ЯКИЙ МАЄ БУТИ РОЗМІР ДЕКРЕТНОЇ ВІДПУСТКИ ЯКЩО СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА СКЛАДАЄ 2500 А ПЕРШІЙ ДИТИНІ ВЖЕ 4,5 РОКИ. А ЩЕ ЯКА МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА НА ДИТИНУ ПІДКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА
 • Ольга
  13 Февраля 2017 14:51
  добрий день подскажыте пожалуйста если я была придпринемателем и закрилась,теперь я безработная то в Совбезе сколько мне выплатят декретных у меня 32 недели.
 • Люба
  29 Апреля 2017 13:46
  Скажіть будьласка яку суму допомоги виплачують при народженні третьої дитини.
 • Світлана
  10 Мая 2017 00:56
  Доброго вечора. Я виходжу із декрету в декрет у травні 2017р. Як нараховуватиметься оплата декретних? Буде братися за основу мінімальна заробітня плата чи Посадовий оклад за ЄТС? Посада - практичний психолог у загальноосвітній школі, без категорій і вислуг.
 • Марина
  19 Октября 2017 04:52
  Доброго дня , мене цікавить таке питання: " Чи отримаю я до родову допомогу взагалі??"я працювала на фірмі помічником бухгалтера, після звільнення стала на біржу, родила в 2015 році, на даний час у дикретній відпустці до лютого 2017, і знову 2 й раз вагітна,чекаємо наше чудо) і родить десь у травні 2018 року , цікавить мене , чи маю я право отримати до родову допомогу?? Дякую)
 • Ольга
  30 Октября 2017 20:33
  ПІДСКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЯК РОЗРАХОВУЮТЬ ДОПОМОГУ ЯКЩО Я Є ОДИНОКОЮ МАМОЮ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ІНВАЛІДОМ? ДЯКУЮ!
 • Наталія
  13 Ноября 2017 11:01
  Доброго дня, я жінка-військовослужбовець, підскажіть, як розраховувати розмір допомоги. Дякую
 • Mr Desmond Lee
  31 Марта 2018 01:14
  Ви шукаєте законний кредит? Втомилися шукати позики та
  Іпотека? Ви були відхилені вашими банками?
  теж один раз викрадено? Тоді ваша фінансова травма закінчиться ми
  Пропозиція КРЕДИТІВ від $ 1,500.00 мін. до 300 000 000 доларів США Макс. 2%
  процентна ставка. Ми сертифіковані та надійні. ми можемо вам допомогти
  з фінансовими зв'язками звертайтеся до нас по електронній пошті

  (desmondloaninverstment@hotmail.com) з цією інформацією.
  Ім'я заявника
  Вік:
  Секс:
  Місто:
  Держава:
  Країна:
  Адреса:
  Професія:
  Місячний дохід
  Мобільний
  Тривалість кредиту:
  Потрібна сума кредиту
  Будь ласка, зверніть увагу: всі відповіді повинні бути переслані компанії
  Електронна пошта: desmondloaninverstment@hotmail.com З повагою, пан Десмонд Лі.
X

Ваше имя:

Ваш email:

Сайт:

Комментарий:

Жирный Курсив Подчеркнутый Зачеркнутый Зачеркнутый
введите числа(защита от спама):