Заповнення декларації про майновий стан і доходи для підприємців на загальній системі оподаткування. Інструкція та приклад.

За результатами роботи за рік підприємці на загальній системі оподаткування подають до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи (відповідно до пункту 177.5 Податкового кодексу) та звіт до пенсійного фонду. Про останній можна почитати тут, а от як заповнити декларацію про майновий стан і доходи, піде мова в даному пості.

Нагадую, що для подання звіту пунктом 49.18.5 ПКУ відведено 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а саме – до 9 лютого. Але у 2013 році останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний (суботу), тож останнім днем подання звіту буде 11 лютого. Зі строками розібралися, переходимо власне до інструкції по заповненню.

Форма декларації та порядок її ведення затверджені Наказом Міністерства фінансів «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 07.11.2011 №1395 (далі – Наказ №1395). Як завжди, не обійшлося і без змін, внесених Наказом Міністерства фінансів від 06.07.2012 №806 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року №1395». Даними документами передбачені такі основні моменти заповнення декларації:

 • дані для заповнення декларації беруться із книги обліку доходів та витрат, яка заповнюється підприємцем протягом року;
 •  декларація складається із восьми розділів та має сім додатків, які містять розрахунки окремих видів доходів (витрат). Та це не означає, що ФОП має заповнювати усі існуючі форми. Із них потрібно вибрати лише ті, для заповнення яких у вас є показники, а от пусті додатки подавати не потрібно (пункт 2 Розділу ІІ Наказу №1395).

Скачати бланк декларації про майновий стан і доходи

Вихідні дані для заповнення декларації

 Як уже згадувалося вище, дані для заповнееня беруться із книги доходів і витрат.

Період обліку (місяці 2012 року) (гр.1) Розмір отриманих доходів від здійснення діяльності (гр. 3) Витрати (гр.6) Витрати на оплату праці (гр.9) Інші витрати, пов’язані з одержанням доходу (гр.10) Чистий дохід (гр.12)
Січень 36950,00 24500,00 6000,00 1200,00 5250,00
Лютий 28700,00 17500,00 6000,00 1450,00 3750,00
Березень 54600,00 37800,00 6000,00 2700,00 8100,00
Квітень 39080,00 25340,00 6500,00 1810,00 5430,00
Травень 51500,00 35000,00 6500,00 2500,00 7500,00
Червень 47900,00 32200,00 6500,00 2300,00 6900,00
Липень 29360,00 17780,00 6500,00 1270,00 3810,00
Серпень 49700,00 33600,00 6500,00 2400,00 7200,00
Вересень 60500,00 42000,00 6500,00 3000,00 9000,00
Жовтень 39000,00 24500,00 7500,00 1750,00 5250,00
Листопад 72300,00 50400,00 7500,00 3600,00 10800,00
Грудень 56100,00 37800,00 7500,00 2700,00 8100,00
Всього: 565690,00 378420,00 79500,00 26680,00 81090,00

 

Крім того, для розрхунків знадобляться наступні дані:

 • Вартість торгового патенту. В нашому прикладі 2500,00 грн.

! Згідно пп. 139.1.10 ст. 139 ПКУ у склад витрат не включається вартість торгових патентів. Сума, сплачена за патенти, враховується у зменшенні податкового зобов’язання підприємця і зменшує податкові зобов’язання по сплаті податку на доходи за видом діяльності, який підлягає патентуванню, за результати року.

 • Сума авансових платежів відповідно до декларації за минулий рік.  Для нашого прикладу складає 8000 грн., які сплачувались рівними частинами за 4 рази по 2000,00 грн. (п. 177.5.1 ПКУ).

Якщо ви не одержували ніяких доходів, окрім доходів від здійснення підприємницької діяльності (як і в нашому прикдаді), то вам потрібно буде заповнити лише додаток 5 до основної декларації. Власне, з його заповнення і варто починати. Отже, дивіться на картинку нижче, і читайте коментарі до заповнення.

Заповнення додатку 5 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності"


Заповнення Розділу І додатку 5 декларації про майновий стан та доходи

Доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у колонці 2 назви і коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

У колонці 3 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності.

У колонках 4, 5 та 6 відображається сума документально підтверджених витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності, тобто їх значення дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці згідно з пунктом 177.10 статті 177 розділу IV Кодексу, а саме:

колонка 3 додатку 5 = графа 3 книги обліку доходів та витрат;

колонка 4 додатку 5 = графа 6 книги обліку доходів та витрат;

колонка 5 додатку 5 = графа 9 книги обліку доходів та витрат;

колонка 6 додатку 5 = графа 10 книги обліку доходів та витрат;

колонка 7 додатку 5 = графа 12 книги обліку доходів та витрат.

У колонці 7 відображається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою: колонка 3 - колонка 4 - колонка 5 - колонка 6.

 Заповнення Розділу ІІ додатку 5 декларації про майновий стан та доходи

У рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу. Даний показник розраховується як сума загальних місячних доходів (колонка 7 Розділу І додатку 5), поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано доходи. У нашому прикладі доходи одержувалися протягом 12 місяці, тож даний показник склав: 81090,00 грн. / 12 місяців = 6757,50 грн.

! Якщо в деяких місяцях ви не одержували доходів, то суму доходу потрібно ділити не на 12, а на кількість місяців, в яких дохід у вас був.

У рядку 02 вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. У 2012 році даний показник складав 1073,00 грн. * 10 = 10730,00 грн. Сума середньомісячного доходу в нашому прикладі складає 6757,50 грн. і не перевищує даний показник. Отже значення рядка 02 дорівнює нулю.

! Якщо середньомісячний дохід перевищує 10730,00 грн., то різниця між цими показниками проставляється в рядку 02. Припустимо, середньомісячний дохід склав 11000,00 грн. Тоді значення рядку 02 буде 11000,00 – 10730,00 = 270,00 грн.

У рядку 03 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, розрахованого наступним чином: середньомісячний дохід * 15% * кількість календарних місяців, в яких були одержані доходи 6757,50 грн. * 12 місяців * 15 % = 12163,50 грн.

! Якщо середньомісячний дохід більший 10730,00 грн., то формула дещо змінюється:

(15% х (рядок 01 - рядок 02) + 17% х рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи

(10730,00 грн. * 15% + 270,00 грн. *17%) * 12 місяці = (1609,50,00+45,90) * 12 = 19864,80 грн.

У рядку 04 вказується сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного податкового періоду, яка враховується у зменшення податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб - підприємців. В нашому прикладі 2500,00 грн.

У рядку 05 вказується сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльност: 12163,50 грн. – 2500,00 грн. = 9663,50 грн.

У рядку 06 вказується сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом року. В нашому прикладі 8000,00 грн.

У рядку 07.1 вказується остаточна сума податку, який потрібно буде сплатити до бюджету. Річну суму податку зменшуємо на суму сплачених авансових платежів: 9663,50 грн. – 8000,00 грн. = 1663,50 грн.

У рядку 08 вказується розмір квартальних авансових платежів, які потрібно буде сплачувати у наступному за звітним році: значення рядка 03 * 25%. У нашому прикладі 12163,50 грн. * 25% = 3040,88 грн. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). Значення рядка 08 розраховується як 25 відсотків значення рядка 01.

Заповнення основної декларації про майновий стан та доходи

 В основній декларації необхідно заповнити три розділи:

 • Розділі І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ;
 • Розділу ІІІ ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
 • Розділ V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

 Після того, як ви заповнили додаток 5, ніяких труднощів із заповненням основної декларації у вас не виникне. Беріть дані із додатка 5 та переносьте їх у відповідні графи декларації, а які саме, дивіться у прикладі нижче.

 

 

Понравилась публикация? Поделись с друзьями:


Комментарии:

 • Ірина
  14 Ноября 2013 12:21
  Здрастуйте!Питання у мене такого змісту:
  1. Я приватний підприємець на загальній системі оподаткування, діяльність не провадилася. Зіткнулася з необхідністю показати в декларації, що дохід отримувався. Як це правильно зробити, якщо касового апарату в мене нема, р/р не був відкритий. Я надаю послуги з інд. пошиття, найманої праці не використовую.
  2. Що таке пільга на податок з прибутку, чи застосовується вона до особи, яка виховує трьох неповнолітніх дітей?
  Дякую.
  • Александр
   17 Января 2014 23:33
   Если у Вас имеется Свидетельство оплаты ЕДИНОГО податку и в нем указан группа (1,2,3,4) то по !и " группе НЕ подается годовая декларация по уплате Єдиного податку ,а подается годовая декларация про имущественое состояние и доходы
   по второму вопрому- пользуетесь социальной скидкой на 2 и болле детей в размере в 2013 году она составляет 573,50 грн. на каждого ребенка.
 • Лілія
  23 Января 2015 19:24
  Доброго дня!Питання у мене такого змісту: Необхідно заповняти у декларації про доходи і майновий стан у дод 5 графу 08(розмір авансового внеску....)???
X

Ваше имя:

Ваш email:

Сайт:

Комментарий:

Жирный Курсив Подчеркнутый Зачеркнутый Зачеркнутый
введите числа(защита от спама):